Privacybeleid

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u OrthoShop nv, Herman Teirlinckstraat 15, 9041 Oostakker en ondernemingsnummer BE0406337156 (hierna OrthoShop genoemd) toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar info@orthoshop.be.

OrthoShop kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen OrthoShop hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

OrthoShop blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot info@orthoshop.be of bij de toezichthoudende overheid: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op https://nl.orthoshop.be/privacy-policy.